Giống Macadamia Francii (Mắc Ca Virotia Francii)

29/06/2015

Macadamia francii là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Loài này được (Guillaumin) Sleumer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1955

Comment
Other products macadamia

Australia Macadamia Nuts

Specification: 1 Kg
Price: đ

Chocolate macadamia

Specification:
Price: đ

Macadamia Nuts 4

Specification: 1 Kg
Price: đ