Giống Macadamia Integrifolia (Mắc Ca Lá Nhẵn)

29/06/2015
Giống Macadamia Integrifolia (Mắc Ca Lá Nhẵn)

Giống Macadamia Integrifolia (Mắc Ca Lá Nhẵn)

Mắc ca lá nhẵn hay Mắc ca vỏ láng có danh pháp khoa học Macadamia integrifolia, là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Loài này được Maiden & Betche miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896

Comment
Other products macadamia

Australia Macadamia Nuts

Specification: 1 Kg
Price: đ

Chocolate macadamia

Specification:
Price: đ

Macadamia Nuts 4

Specification: 1 Kg
Price: đ