Giống Macadamia Neurophylla (Mắc Ca Virotia Neurophylla)

29/06/2015
Giống Macadamia Neurophylla (Mắc Ca Virotia Neurophylla)

Giống Macadamia Neurophylla (Mắc Ca Virotia Neurophylla)

Virotia neurophylla là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Loài này được (Guillaumin) P. H. Weston & A. R. Mast miêu tả khoa học đầu tiên.

Comment
Other products macadamia

Australia Macadamia Nuts

Specification: 1 Kg
Price: đ

Chocolate macadamia

Specification:
Price: đ

Macadamia Nuts 4

Specification: 1 Kg
Price: đ