Giống Macadamia Tetraphylla (Mắc Ca Bốn Lá)

29/06/2015
Giống Macadamia Tetraphylla (Mắc Ca Bốn Lá)

Giống Macadamia Tetraphylla (Mắc Ca Bốn Lá)

Cây Mắc ca bốn lá hay còn gọi là Mắc ca mép lá răng cưa, Mắc ca lá gai, Mắc ca hạt nhám có danh pháp khoa học Macadamia tetraphylla là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Loài này được L.A.S. Johnson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1954.

Comment
Other products macadamia

Australia Macadamia Nuts

Specification: 1 Kg
Price: đ

Chocolate macadamia

Specification:
Price: đ

Macadamia Nuts 4

Specification: 1 Kg
Price: đ