Tag Archives: câu hỏi và trả lời về cây Mắc ca

Một số câu hỏi và trả lời về cây Mắc ca (macadamia)

câu hỏi và trả lời về cây Mắc ca

Macadamia (Mắc-ca) là một loại cây trồng để lấy hạt. Hạt có lớp vỏ cứng (còn gọi là quả hạnh) bao quanh nhân mềm.  Cây Macadamia xanh quanh năm và trên thế giới chúng chỉ sống được trong những vùng không có sương giá. Một cây Macadamia trưởng thành có thể cao tới 15 mét […]