Tag Archives: Giống Macadamia Ternifolia

Giống Macadamia Ternifolia (Mắc Ca Ba Lá)

Giống Macadamia Ternifolia: Cây Mắc ca ba lá (danh pháp khoa học: Macadamia ternifolia) là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Cây gỗ nhỏ lá thường xanh, phân bổ tự nhiên vùng Quensland nước Úc. Lá đơn mọc vòng chập ba lá, tuy nhiên cũng nhiều khi thấy lá non chỉ […]