Tag Archives: trồng cây mắc ca

Cách chọn giống cây Mắc Ca

Cách chọn giống cây mắc ca

Cách chọn giống :Giống QNI,0C, 246,741,842,695, là các dòng đã trồng, được khảo nghiệm ở Việt Nam và cho năng suất cao, vì cây Macca ra hoa và thụ phấn chéo, nên trồng nhiều dòng trên cùng 1 diện tích. Cách chọn giống : chiều cao của cây tính từ mặt bầu lên đến mắt […]