Tag Archives: Ký sự cây mắc ca

Ký sự cây mắc ca: Đâu phải vùng nào cũng trồng được!

Mua hạt mắc ca ở đâu?

Người dân và doanh nghiệp trước khi trồng phải lựa giống kỹ. Với cây mắc ca đến mùa ra hoa mà gặp thời tiết nóng quá là không đậu quả. KS Đặng Thị Thùy Thảo, Bộ môn lâm nghiệp cây ăn quả, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã chia sẻ […]