Category Archives: Các giống cây mắc ca

Các giống cây mắc ca (macadamia) cập nhật những giống, loài cây mắc ca phổ biến tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới

Cách chọn giống cây Mắc Ca

Cách chọn giống cây mắc ca

Cách chọn giống :Giống QNI,0C, 246,741,842,695, là các dòng đã trồng, được khảo nghiệm ở Việt Nam và cho năng suất cao, vì cây Macca ra hoa và thụ phấn chéo, nên trồng nhiều dòng trên cùng 1 diện tích. Cách chọn giống : chiều cao của cây tính từ mặt bầu lên đến mắt […]

Giống Macadamia Tetraphylla (Mắc Ca Bốn Lá)

Cây Mắc ca bốn lá hay còn gọi là Mắc ca mép lá răng cưa, Mắc ca lá gai, Mắc ca hạt nhám có danh pháp khoa học Macadamia tetraphylla là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Loài này được L.A.S. Johnson miêu tả khoa học đầu tiên năm 1954.

Giống Macadamia Ternifolia (Mắc Ca Ba Lá)

Giống Macadamia Ternifolia: Cây Mắc ca ba lá (danh pháp khoa học: Macadamia ternifolia) là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Cây gỗ nhỏ lá thường xanh, phân bổ tự nhiên vùng Quensland nước Úc. Lá đơn mọc vòng chập ba lá, tuy nhiên cũng nhiều khi thấy lá non chỉ […]

Giống Macadamia Neurophylla (Mắc Ca Virotia Neurophylla)

Giống Macadamia Neurophylla: Virotia neurophylla là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Loài này được (Guillaumin) P. H. Weston & A. R. Mast miêu tả khoa học đầu tiên.

Giống Macadamia Integrifolia (Mắc Ca Lá Nhẵn)

Giống Macadamia Integrifolia: Mắc ca lá nhẵn hay Mắc ca vỏ láng có danh pháp khoa học Macadamia integrifolia, là một loài thực vật có hoa trong họ Quắn hoa. Loài này được Maiden & Betche miêu tả khoa học đầu tiên năm 1896