Cách chọn giống cây Mắc Ca

17/07/2015

  Cách chọn giống: Giống QNI,0C, 246,741,842,695, là các dòng đã trồng, được khảo nghiệm ở Việt Nam và cho năng suất cao, vì cây Macca ra hoa và thụ phấn chéo, nên trồng nhiều dòng trên cùng 1 diện tích.

  Cách chọn giống cây mắc ca

  Cách chọn giống cây mắc ca

  Cách chọn giống : chiều cao của cây tính từ mặt bầu lên đến mắt ghép là : 40- 60cm trở về, thân vanh tròn từ 6 – 10mm, vì như thế tuổi của cây gốc ghép chỉ khoảng 20 – 24 tháng tuổi rễ cọc còn nhỏ khi ta trồng xuống rễ cọc tiếp tục mọc dài cắm sâu xuống đất tạo cho cây có thể đứng vững chắc chống lại được với hạn hán, lũ lụt . Đặc biệt cây không bị nghiêng, đổ do gió bão. Mắt ghép thấp thì sau này chiều cao của cây hạn chế, cành lá xum xuê thuận tiện sau này thu hoạch, cắt tỉa

  Tin liên quan
   Bình luận
   Sản phẩm hạt mắc ca khác