Tag Archives: Phát triển mắc ca

Phát triển mắc ca đến năm 2020: Chất lượng hơn diện tích

Phát triển mắc ca đến năm 2020: Chất lượng hơn diện tích

“Thời điểm hiện tại mắc ca chưa phải là cây tỷ đô, mà đó là hoài bão của cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn và những người làm nông nghiệp dựa trên tiềm năng, lợi thế của quốc gia”, ông Nguyễn Trí Ngọc chia sẻ. Cây mắc ca thích nghi trồng ở 2 vùng […]