Tag Archives: mắc ca

Bí quyết kiếm tiền từ cây “tỷ đô” Mắc ca (macadamia)

Mắc ca là cây ăn hạt có hương vị ngon, giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Một hecta mắc ca với mật độ 200 cây/ha có thể thu được từ 2 – 4 tấn quả sau 5 năm với chi phí đầu tư và chi phí chăm sóc hàng năm thấp. […]