Tag Archives: chăm sóc cây mắc ca

Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca

Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca

Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca theo hướng dẫn của Bộ NNPTNT để bà con nông dân áp dụng vào sản xuất. 1. Chăm sóc – Nếu trồng xong không có mưa thì tưới ẩm ít nhất trong 20 ngày để cây phục hồi và ra lộc non; trong 2 tháng tiếp theo […]